Aкредитаційна експертиза спеціальності 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» на факультеті комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ

Aкредитаційна експертиза спеціальності 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» на факультеті комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України №121 від 22 вересня 2016 року та №129-А від 23 вересня 2016 року для проведення акредитаційної експертизи утворено відповідні експертні комісії.

Комісію для експертизи напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» очолює доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Національного університету «Львівська політехніка» Дунець Роман Богданович. До складу експертів також увійшли Дрозд Олександр Валентинович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем і мереж Одеського національного політехнічного університету та Устенко Сергій Анатолійович  - доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

В рамках роботи комісій відбулися робочі засідання кафедр, на яких експерти висловлювали свої думки стосовно поточних результатів акредитаційної експертизи. Зокрема, відзначили високий рівень організаційно-методичної роботи, фаховість курсових та дипломних робіт студентів, якість наукової роботи. Для студентів відповідних спеціальностей факультету проведено контрольний зріз знань, шляхом написання комплексних контрольних робіт.