Заповніть форму абітурієнта і ми зв'яжемось з Вами та повідомимо усі деталі вступу на нашу спеціальністьСпеціальність – " Комп’ютерна інженерія "


Завантажити файл

Завантажити додаткову інформацію

Фахівці з комп’ютерної інженерії діють у сферах пов’язаних з проектуванням, налаштуванням і адмініструванням комп’ютерних систем та мереж різної складності.

Студенти під час навчання отримують знання, необхідні для проектування комп’ютерних систем і мереж:

- технології системного програмування, мови програмування (C++, Java, PHP, Java Script, Assembler), розробки і адміністрування операційних систем (Windows, Linux);
- CASE-технології і системи автоматизованого проектування комп’ютерних систем і мереж, суперкомп’ютерів, технології і інструментальні засоби розробки мікропроцесорних систем на основі сучасної елементної бази (мікроконтролерів, мікропроцесорів, програмованих логічних інтегральних схем);
- технології обміну повідомленнями локальних і глобальних комп'ютерних мережах, протоколи і сервіси Internet, технології проектування і адміністрування безпровідних мереж;
- проектування комп’ютерних систем та мереж на основі засобів штучного інтелекту;
- технології проектування і підтримки баз даних і захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах.

Також студенти отримують поглиблені знання з англійської мови в галузі інформаційних технологій.
Під час навчання студенти вивчають цикл дисциплін направлених на розробку програмного та апаратного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем та пристроїв, зокрема мобільних телефонів, планшетних комп’ютерів та інших вбудованих систем; системи зв’язку загального та промислового призначення: технології мобільного зв’язку (GSM, CDMA, 3G), Bluetooth, ZigBee; інформаційні технології мережі Інтернет та ряд інших предметів, що забезпечують повний комплекс знань з проектування, впровадження та експлуатації СКС. Фахівець зі спеціальності СКС може працювати на посадах: розробник універсальних та спеціалізованих обчислювальних систем та пристроїв; адміністратор комп’ютерних систем; інженер з програмного забезпечення СКС; програміст-розробник спеціалізованих засобів на мовах опису апаратних засобів.

ПРО ФАКУЛЬТЕТ:

Факультет комп'ютерних інформаційних технологій (ФКІТ) Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ) створений в 1994 р. До його складу входять кафедри: "Інформаційно-обчислювальних систем та управління"; “Комп’ютерної інженерії”; "Економічної кібернетики та інформатики"; “Комп’ютерних наук”; "Спеціалізованих комп'ютерних систем". У структурі факультету функціонують: Самбірський факультет прикладного програмного забезпечення, в якому проводиться підготовка за напрямами підготовки “Економічна кібернетика”, „Програмна інженерія” та Кам’янець-Подільський НКЦ із підготовкою за напрямом “Комп’ютерна інженерія”. Усі напрями підготовки та спеціальності факультету акредитовані за найвищим четвертим рівнем. В штаті факультету працює: 6 докторів наук, професорів, 59 кандидатів наук, доценти, 26 викладачів. Додатково на умовах сумісництва з інших структурних підрозділів працює 6 докторів наук, професорів та 2 кандидати наук, доценти. Стаціонарно навчається близько 900 студентів, на заочній формі навчання близько 600, в тому числі на віддалених структурних підрозділах – понад 150. При університеті функціонує військова кафедра, на якій, за бажанням, можна здобути військову спеціальність. З 2005 року факультет спільно із регіональними управліннями освіти проводить одноетапні регіональні олімпіади з інформатики, які дозволяють користуватись пільгами при зарахуванні на навчання.КОНТАКТИ:


Факультет:
вул. Чехова, 8, корп. 6, 46003 Тернопіль
Тел: (0352) 52-46-43 – деканат
Тел: (0352) 52-47-37 – декан
Факс: (0352) 52-45-13 (24 години)
Е-mаіl: kaf_ki@tneu.edu.ua, http://ki.tneu.edu.ua